Våra tjänster

Är du privatperson och ska göra en uppfart? Eller sätta ett hus på din tomt? Har ni ett bygg- eller anläggningsprojekt och behöver stöttning? Vi arbetar med alla typer av markentreprenader för alla slags kunder. Privatpersoner, företag, byggbolag, bostadsrättsföreningar, trädgårdsfirmor och alla andra som är i behov av en partner som tar det fulla utförandet och ansvaret för markentreprenaden.  

Gräva och lägga rör

Vi gör alla markarbeten från grund till slutlig finplanering. Det innebär att vi gräver, schaktar, fyller massor, drar rör, dränerar och ser till att ytan är korrekt inför ytskiktet. Ska du lägga asfalt, plattor eller matjord så ser vi till att det blir den bästa grunden för allt detta. Men vi tar oss även an projekt som innebär att vi återställer eller iordningställer gammalt arbete som är i behov av en uppfräschning. Det kan vara en dränering som är igensatt eller en komplettering som behövs på grund av ändrade markförhållanden. Vi har kunskapen och utrustningen för att kunna lösa allt som vi blir anlitade till!

Kunskap och kreativitet

För bästa resultat krävs att vi följer konstens alla regler inom markentreprenad. Men det innebär inte att vi alltid gör likadant. Dina markförhållanden kan göra att vi behöver anpassa oss på olika sätt jämfört med jobb åt andra tidigare kunder. Därför har vi också ett brett kunskapsfält samt kreativitet som gör att vi löser alla situationer som kan uppkomma. Skulle det krävas en yrkeskunskap som vi inte har inom företaget så har vi samarbetspartners som vi tar trygg hjälp av.