Markentreprenad – från schaktning till grund

Vi älskar vårt arbete och tar oss gärna an utmaningar. Även de mest komplicerade av projekt är därför någonting vi kan hjälpa dig med. Inga projekt inom markentreprenad ser likadana ut, och det är det vi älskar med vårt arbete. I marken kan det finnas matjord långt ner, sand, grus, stora stenar och kraftig lera. Eller är berggrunden ojämn och går upp över ytan på vissa partier. Men du som kund behöver inte oroa dig, för hur din mark än ser ut kommer du få ett resultat som möter din önskan. Ett resultat som dessutom kommer att bidra till att din byggnad och trädgård håller sig fina och fungerande en bra stund framöver.

Helhetsansvar för din markentreprenad i Stockholm

Det finns en skillnad mellan markarbeten och markentreprenad, även om de ofta blandas ihop av misstag. Med en markentreprenad får du en komplett tjänst för projektets alla moment. Ett markarbete däremot kan innebära att enbart grävning, påfyllnad eller dränering utförs. För oss är det självklart att utföra hela arbetet från start till slut, och för dig som kund är det tryggt att veta att du endast behöver en partner och kontaktperson istället för flera stycken när du anlitar oss.

Från röra till ordning

Vi kommer in i ett projekt och skapar ordning och reda. För dig kommer det att innebära en stor skillnad när vi är klara. En tomt som är lutande kan vi jämna till genom att sätta upp en stödmur. Eller så går det att göra flera etage där alla har sin dränering och funktion. Vi har kunskapen och erfarenheten att lösa alla dina trädgårdsbekymmer samtidigt som vi utför andra markarbeten åt dig. Välkommen att kontakta oss för alla dina markrelaterade projekt!